Likestilling og mangfold

Respekten for mangfold og likestilling er grunnleggende verdier for Trysil Høyre. Vårt mål er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg. 

Vi vil jobbe for likeverd og like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller hvilken kjønnsidentitet man har.

Last ned vårt program for Likestilling og mangfold.

Eller du kan lese det her:

Likestilling-og-mangfold_ONLINE