Valgprogram 2019-2023

Trysil skal være en god kommune å bo i for alle. Det skal være attraktivt å bo og drive næring både i sentrum og i grendene.

I de fire årene som har gått, har vi lykkes med flere ting som har bidratt til å gjøre Trysil til en god kommune å bo og arbeide i. I de neste fire årene skal vi trygge Trysil kommunes fremtid og sørge for at Trysil blir enda bedre og mer attraktiv!

Hva skal jeg stemme? Her er vårt program som kan hjelpe til med svaret på dette spørsmålet. Vi skal reise de mest spennende debattene og utvikle de beste politiske løsningene:

> Her kan du laste ned og lese Trysil Høyres program for kommunestyreperioden, 2019-2023 [1 MB].

eller du kan lese det her:

Program2019-2023_ONLINE