Valgprogram 2015-2019

Trysil Høyre sitter i flertall i Trysil kommunestyre sammen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Det forplikter! På denne siden kan du lese programmet vi gikk til valg på.

Arbeidet med nytt program for neste periode 2019-2023 er allerede i gang. Det er valgt en foreløpig programkomité bestående av politikere fra dagens kommunestyregruppe. Når nominasjonsmøtet er avholdt, vil programkomiteen bli supplert med nye kandidater, slik at de som er nominert ferdigstiller programmet.

> Her kan du laste ned og lese Trysil Høyres program for inneværende kommunestyreperiode, 2015-2019 [1 MB].

eller du kan lese det her: