Valgfrihet og verdighet i omsorgstjenestene

Posted on

I Trysil Høyre sitt program står det følgende om valgfrihet og verdighet i omsorgstjenestene:

«Gi eldre valgfrihet og verdighet i omsorgstjenestene og la de eldre velge mellom ulike leverandører av omsorgstjenester»

Med dette ønsker Trysil Høyre en omsorgstjeneste hvor tjenestemottaker kan velge hvilken tjenesteyter de ønsker å bruke. De offentlige omsorgstjenestene skal fortsatt være hovedleverandør av tjenester. De private vil være et supplement til de offentlige tjenestene.

Trysil Høyre ønsker å legge til rette for at andre aktører enn den offentlige pleie og omsorgstjenesten kan selge tjenester til innbyggerne.

Ved økt konkurranse vil tjenesteyterne måtte yte tjenester av god kvalitet for å opprettholde kundegrunnlaget. Med dette mener Trysil Høyre at tjenestemottakerne kan få bedre tjeneste som gir økt tilfredshet hos brukerne.

Det er viktig å presisere at Trysil Høyre ikke ønsker å privatisere pleie og omsorgstjenestene i Trysil kommune.

Under debatten i Hagelund 19/8 kom det frem at både AP og SV ønsker et privat alternativ til den offentlige pleie og omsorgstjenesten i Trysil. Det vil si at det ikke er så stor forskjell mellom Høyre og disse to partiene når det gjelder private alternativer som et supplement til den offentlige tjenesten.

Ved å gi en stemme til Høyre, gir du en stemme til en verdig omsorgstjeneste med mulighet for valgfrihet!

Thomas Pedersen
Listekandidat for Trysil Høyre