Ta barn og unges psykiske helse på alvor!

Posted on

I budsjett og økonomiplan 2020-2023 foreslo Trysil Høyre å beholde 100% psykolog-årsverk rettet mot barn og unge. Dessverre fikk vi ikke støtte for dette, da flertallets budsjett (SV/SP/FRP) vedtok å kutte denne viktige ressursen.

Trysil Høyre tar barn og unges psykiske helse på alvor og har lenge vært opptatt av dette. Lytt gjerne til denne episoden av #trysilpodden: https://trysilpodden.no/…/08/27/8-ungdom-og-psykisk-helse/

Psykisk helse har vært lite prioritert opp gjennom tidene og kan fortsatt være vanskelig å snakke om. Fysisk sykdom er enklere å forholde seg til. Er ikke vi helhetlige mennesker som består av både fysisk og psykisk helse? Flere modige unge mennesker har stått fram i media og fortalt om hvordan psykisk sykdom har medført at de havnet i rusmiljø, andre har fortalt om tragiske utfall som selvskading og selvmord. Dette må vi ta på alvor.

Ungdom i dag har ofte en krevende hverdag. De skal være flinke i sport, på skolen, ha moteriktig klær, ha et flott utseende og ha mange venner. Det er ikke mange som klarer å oppfylle alle disse kravene. Samtidig opplever de press gjennom sosiale media som følger dem inn på deres eget rom, de opplever mobbing og utestengelse. I puberteten skjer det i tillegg store forandringer både i kropp og hjerne forårsaket av hormoner. Da er det ikke enkelt å være rasjonell og forstå hva som skjer i egen kropp og sinn. 

De siste årene har økende åpenhet og bedre helsetjenester medført at flere barn og ungdom får diagnoser som involverer psyken. Både helsepersonell og skole/barnehage er mer oppmerksomme på at det kan være underliggende sykdomsproblemer som kan forårsake både utagerende oppførsel og tilbaketrekning hos barn.  

Det er flott at helsesykepleier jobber forbyggende i skolen og at mange ungdommer oppsøker det tilbudet. Da kan de få hjelp til å takle problemer og få en bedre livskvalitet, men når alvorlige tilfeller blir oppdaget, så må de henvises til lege/psykolog. Psykisk sykdom påvirker alle nærstående rundt den syke. Vi må derfor fokusere på å hjelpe hele familien, Det er vanskelig å takle at en, eller flere av barna, er psykisk syke. Psykologen kan hjelpe hele familier som sliter når deres barn/unge har det vondt.

Vi snakker om omsorgstrappen i Helse og omsorg, der økende behov skal gi økende innsats. Hvorfor kan vi ikke tilby det samme til psykisk syke? En kommunepsykolog har kunnskap om ulike psykiske diagnoser og vil kunne gi god og rask hjelp til de som trenger det. Tidsperspektivet kan være av avgjørende betydning i en krisesituasjon.

Det blir så feil at et så livsviktig tilbud skal settes opp mot renter og avdrag på investeringer og andre tilbud i kommunen. Som kommune-økonom  har jeg ingen vanskeligheter med å se nødvendigheten av å spare, men det er politikernes oppgave å prioritere det som er viktigst blant de kommunale oppgavene. En kommunepsykolog vil være til god og rask hjelp for ungdom som sliter, slik at de kan takle en vanskelig hverdag og på den måten forhindre dramatiske følger. Vi må også fokusere på behovet for at vi alle tar ansvar for å se de som sliter, men som ikke roper høyt.

Trysil Høyre vil arbeide for at psykologressursen bli gjeninnført og vil poengtere at både politikere, fagfolk og foreldre må jobbe for å endre holdninger til psykisk sykdom i samfunnet. Vi husker alle Maud sin sterke tale i sin fars bisettelse. Hun satte enkle og forståelige ord på et problem som vi voksne ofte skyver til side. Det kostet henne mye, det så vi. Da bør vi lytte til budskapet og gjøre det vi kan for å hjelpe alle som er psykisk syke selv om vi ikke alltid forstår dem.