Trysil Høyre støtter opp om frivilligheten

Posted on

I vårt program har vi sagt at Trysil Høyre vil; ” støtte sterkere opp om det frivillige kulturliv både ved tilrettelegging, koordinering og økonomisk bistand”.

Også andre typer frivillighet enn det som er knyttet direkte til kulturlivet fortjener anerkjennelse og støtte.

Undertegnede fikk derfor vedtatt, som en protokolltilførsel i siste kommunestyre før sommeren, at kommunestyret skal behandle en sak der det vurderes fritak for renovasjonsavgift ved badeplasser i grendene. Saken skal inneholde en økonomisk oversikt.

Det vil være en liten økonomisk sak for Trysil kommune, men kan være en stor sak for et lite grendeutvalg. Vær med på å gi dugnadsånden en liten klapp på skulderen for det arbeidet som gjøres!

Trysil Høyre mener det vi sier og gjør noe med det!

Godt valg!

Liz Bjørseth, Trysil Høyre