Trysil Høyre om kommunestruktur

Posted on

 Trysil kommune vil tilby sine innbyggere best mulig tjenester og vil søke de løsninger som kan gi høyest kvalitet på tjenestetilbudet som kommunen ansvarer for. Så langt i kommunereformarbeidet har man ikke funnet åpenbare grunner til at tjenestetilbudet skal bli bedre ved at Trysil slår seg sammen med en annen kommune, men kommunen er pålagt å utrede muligheter og vil gjerne invitere nabokommunene Engerdal og Elverum til å se på følgende to alternativer for kommunesammenslåing:
a) Engerdal og Trysil
b) Engerdal, Trysil og Elverum.

Trysil er ikke en opplagt kommune for kommunesammenslåing. 

Hvorfor sier ikke Trysil Høyre bare nei? Hvorfor vil Trysil Høyre likevel fortsette å utrede? 

Fordi prosessen om kommunestruktur handler om mye mer enn sammenslåing. I Norge vil det være kommuner som blir slått sammen, og det vil være kommuner som ikke blir slått sammen. Alt etter eget ønske, får vi formode. Men uansett hvilken løsning den enkelte velger, kommer mye til å endre seg for kommunene i Norge. De får tildelt nye ansvarsområder. Befolkningsgrunnlaget er i kraftig endring: noen har svært sterk vekst, mens andre, som Trysil, kjemper en kamp mot befolkningsnedgang. Økonomien endrer seg. 

Hvordan ser disse endringen ut for Trysil? Hvor må vi ta grep? Hvilke grep?

For å finne svarene på disse spørsmålene, skal politikerne og administrasjonen i Trysil gjøre en utredning og analyse i to deler: Først en systematisk gjennomgang av tilstanden i dag i de forskjellige ansvarsområdene og roller til kommunen, og dernest en utredning av de samme opp mot en fremtid hvor ansvarsområder, befolkningsgrunnlag, inntektsgrunnlag og nabokommuner er i endring.

Vi er ferdige med den første utredningen, og svaret er klart: dagens Trysil kommune klarer seg godt på de aller fleste områder. Det er ingen åpenbare grunner for sammenslåing slik det ser ut i dag. 

Men hvordan tror vi Trysil vil se ut om 10, 20 eller 30 år? Hvordan styrer vi Trysil inn i en fremtid vi vet er i sterk endring? Vi har ikke gjort denne delen av utredningen ennå. 

Som ansvarlige politikere må vi ta styringen på Trysil sin fremtid. Det gjør vi ikke ved å sette strek og være fornøyd med bare å ha avklart dagens tilstand.

Trysil kommune er ikke godt egnet for en kommunesammenslåing. Halve kommunegrensen er en riksgrense. Vi skiller oss fra våre naboer i næringslivssammensetning. Mye av vårt næringsmessige og utviklingsmessige samarbeid går østover til Sverige. Det er store avstander. Likevel er det viktig å fortsette utredningsprosessen, og være åpen for de endringer som kommer, slik at vi kan møte dem på ansvarlig vis.

Ikke minst fordi vi skal gi gode og begrunnede svar og råd til sentrale myndigheter i de spørsmålene som er stilt til kommunene om dette.

Selv om Trysil består som egen kommune, blir det en ny hverdag for kommunenorge etterpå. Da er det viktig at vi er forberedt. Da holder det ikke å sette seg ned med en konklusjon på forhånd. Da må vi ta jobben med å utrede kommunens roller, funksjoner og tjenester. 

Det handler ikke om å forbedre en sammenslåing, men å være forberedt på de endringer som kommer rundt oss uansett. Det er den eneste ansvarlige måten å ta denne utfordringen på og det er det Trysil høyre går til valg på. 

Både Arbeiderpartiet og særlig Senterpartiet har hatt som hovedanklage mot Høyre nå i valgkampen at vi vil utrede kommunestruktur med mål om å slå sammen Trysil med en nabokommune. Det er slett ikke Trysil Høyre sitt standpunkt. De har angrepet oss for standpunkter vi ikke har, men har bygget mye av sin valgkamp på dette. Det eneste vi har hørt om deres egen politikk er ikke annet enn at de mener seg ferdige med utredning og har trukket sin konklusjon. 

Innledningen i denne kronikken er ikke Trysil Høyre sitt utsagn, slik som noen kanskje kunne tro. Det er Arbeiderpartiets, Senterpartiets og Sosialistisk Venstreparti sitt. Hentet ordrett fra det forslag som de fremmet i formannskap i april i år, og som med en liten justering i ordlyden, ble vedtatt i kommunestyre 2 uker senere, med deres stemmer.

Har de glemt sitt eget vedtak? Har de glemt at de i utgangspunktet “gjerne inviterer nabokommunene Engerdal og Elverum til å se på alternativer for kommunesammenslåing”?

I sitt innlegg i Lokalavisen 3/9 raljerer Per Gunnar Stensvaag (Sp) over hva statsminister Erna Solberg, kommunalminister Jan Tore Sanner og lokallagsleder Kent Bakke mener i sakens anledning. Jeg vet ikke om Stensvaag har fått det med seg, men ingen av dem er på valg i Trysil i år. Det er derimot Knut Løken.

Anders Nyhuus
Gruppeleder Trysil Høyre

2 thoughts on “Trysil Høyre om kommunestruktur”

 1. Takk for en bra artikkel Anders, du har en god penn!
  Mitt spørsmål er, hvorfor snakker vi kun om kommunesammenslåing eller ikke.
  Hvorfor ser vi ikke på muligheter for justeringer av våre kommunegrenser samtidig i denne debatten. Er det opplagt et Osen i Åmot kommune fortsatt skal være en del av Åmot, eller er det mer naturlig at de er en del av Trysil.
  Hva med søndre del av Engerdal, kunne det ha vært en mer naturlig del av Trysil!
  Er det hugget i sten at Søre Osen skal bestå som en del av Trysil eller er det mer naturlig at den delen av Trysil ser mot en større Elverumskommune, der eventuelt hele Osensjøomrdet og Åmot muligens går sammen med Elverum i en ny storkommune i framtiden!
  Uansett kan vi ikke lukke øynene for at Elverum blir den enda større motoren for distriktet framover!
  Godt valg!

  Hilsen
  Bjørn Karlsen

 2. Veldig grundig og godt forklart! Dette viser åpenbart at Høyre har Trysils beste interesse ved hjertet. Det viktigste er teoretisk sett ikke å få gjennomslag, men å kunne gjøre en rasjonell vurdering og beslutning til fordel for Trysil i dag og i årene fremover. Stå på!

Comments are closed.