Styret

VERV NAVN E-POST TELEFON
Styreleder Jan Terje Ås janterje@booktrysilonline.com 95473011
Nestleder Liz Bjørseth lizbjorseth@hotmail.com ‭95746963
Kasserer Linn Rundfloen linn@regnebua.no 98820788
Sekretær John Alexander Svensson johnalexandersvensson@gmail.com 90539441
Styremedlem Jorunn Graff Bjørnersen jorunngb46@gmail.com 90673622
Gruppeleder Anders Nyhuus anyhuus@online.no 90509433
       
Varamedlem Thomas Pedersen thopeder@bbnett.no 90798915
Varamedlem Knut Løken k-loeke@online.no 90834315

Andre verv

Rollene for:

  • kvinnepolitisk ansvarlig
  • medlemsansvarlig og
  • mangfoldsanvarlig

ivaretas av styret.