Søndagsåpne butikker – spørsmål til Einar Hyllvang

Posted on

I to Facebook-innlegg nylig kan Trysil Arbeiderparti sin listekandidat, Einar Hyllvang, mistenkes for å ta til orde for å si nei til søndagsåpne butikker, gjennom blant annet å dele LO sin appell om å stemme på partier som er mot søndagsåpne butikker.

I innlegget fra LO gis en oversikt over hvilke partier som er for og hvilke som er i mot (deriblant Arbeiderpartiet). I et innlegg fra Ålesund Arbeiderparti settes spørsmålstillingen opp mot skattepolitikken til regjeringen(!)

Som reiselivskommune har det i Trysil vært søndagsåpne butikker i flere år.

Dette er ingen valgkampsak i Trysil, og på direkte spørsmål avkrefter Hyllvang at han tar til orde for en reversering av ordningen, men understreker tvert imot at det selvfølgelig fortsatt skal være slik i Trysil. Hyllvang er altså ikke enig i LO sin oppfordring? Noe annet ville forøvrig vært overraskende, og stå i skarp kontrast til Trysil Arbeiderparti sitt budskap om næringsplanens mål om å skape 30 nye arbeidsplasser, og hvor viktig reiselivet er i den sammenheng.

Dette blir min spekulasjon, fordi han har ikke svart meg på dette: At han tar det som en selvfølge må være fordi han synes ordningen for vår kommune sin del er god fordi den enten fungerer godt (dvs. dekker et behov) eller også er frivillig (dvs. innebærer valgfrihet for kommunen og den enkelte butikk). Da forstår jeg ikke hvor han vil med å formidle LO og Ålesund Arbeiderparti sin appell?

Screen Shot 2015-08-24 at 09.34.53For i Trysil befinner vel Trysil Arbeiderparti seg da egentlig på den blå siden i LO sin oversikt i denne saken? Sammen med Trysil Høyre og flere andre partiene i kommunestyret antar jeg? Hvorfor vil Hyllvang da skape inntrykk av noe annet?

Det er helt i orden for et lokallag å være uenig med sitt eget parti sentralt. Det skjer i alle partier og er en del av demokratiet. Lokale utfordringer krever ofte lokal innsikt og løsninger.

Men det blir noe skinnhellig å formidle LO sin appell om søndagsåpne butikker, og dermed gjøre inntrykk av at man er mot noe man egentlig er for i Trysil. Særlig når man “glemmer” dette faktum underveis, og samtidig dermed forsøker å skape en karakteristikk og en avstand til Høyresiden.

Reiselivet er svært viktig for Trysil, og både for vinterhalvåret og nå den store satsningen på sommerhalvåret med sykkel som lokomotiv, er fortsatt muligheter for søndagsåpne butikker viktig for Trysil. Trysil Høyre støtter søndagsåpne butikker i reiselivskommunen Trysil, og kommer ikke til å endre på dette.

Jeg går utfra at det ønsker egentlig ikke Trysil Arbeiderpart heller. Eller tar jeg feil?

Anders Nyhuus
Gruppeleder, Trysil Høyre

2 thoughts on “Søndagsåpne butikker – spørsmål til Einar Hyllvang”

  1. Jeg er ikke helt sikker på hva Anders Nyhus mener med dette i forhold til at jeg har delt en lenke på facebook, der det er snakk om hvem som er for og mot søndagsåpnebutikker av de politiske partiene. Jeg er fullstendig klar over at Trysil har hatt dette i flere år pga at vi er definert som turistkommune. Dette er kjempeflott og jeg er selvfølgelig fortsatt enig i at det er slik det skal være!! Dette er ingen politisk sak i vår kommune. Ikke for meg og ikke for Trysil AP. Det som er merkelig av Høyres repr. Nyhus er at han prøver å fremstille dette som at jeg på en måte er en utbryter og holder på med mine egne ting i valgkampen, dette er ikke riktig. Når det gjelder den delingen er det ut fra mine egne personlige synspunkter når det gjelder hele spekteret av dagligvarehandelen. Det skal ikke være noen tvang. Dette må være dersom butikkjede/- eier i samråd med sine ansatte finner det formålstjenelig og lønnsomt for sin butikk så er dette ok. Håper nå at Anders Nyhus har forstått hvor jeg står i denne saken. Godt valg!

  2. Takk for svaret og at du tar debatten! Jeg forstår godt hvor du står hen i denne saken, Hyllvang. Og det er greit at du bekrefter det jeg har hatt som utgangspunkt hele tiden: at du IKKE er en utbryter som holder på med dine egne ting, men at du tvert imot er på linje med Trysil Arbeiderparti. Det som er saken, er at begge budskapene, både fra LO og fra Ålesund Arbeiderparti, forsøker å sette Arbeiderpartiet i en annen bås enn Høyre i dette spørsmålet. Hvilket du altså bekrefter at det ikke er grunnlag for hva gjelder Trysil og Trysil Arbeiderparti: dere er altså såre fornøyd med den frivillige ordningen som gjelder her. Da blir det litt uhederlig trekke opp politisk avstand til andre partier, når man selv i eget lokalsamfunn er helt på linje med de samme partiene!

Comments are closed.