Skivebom

Posted on

Trysil Senterpartis løse kanon på dekk, Per Gunnar Stensvaag, har fyrt av kanonen på nytt.
Denne gang opplyser han velgerne i Trysil gjennom Østlendingen at det vil være ren risikosport å stemme på Knut Løken og Høyre, for da vil vi umiddelbart bli slått sammen med andre kommuner.

Som vanlig har han, heldigvis, ladet med løskrutt. Slikt blir det skivebom av.

Som kandidat på Trysil Høyres liste har jeg fått god kjennskap til hvordan de vordende kommunestyrerepresentantene i Høyre tenker omkring kommunesammenslåing.
Jeg har ikke hørt en eneste en som ubetinget går inn for å slå Trysil sammen med andre kommuner ved tvang. Jeg har oppfattet at alle vil være avventende til en slik tanke, til vi vet sikkert hva som vil være det beste for kommunen vår. Så, Stensvåg, du behøver ikke miste nattesøvnen av den grunn. I Trysil Høyre er det ingen stemning for sammenslåing ved tvang.

De siste dagers sentrale debatter tyder også på at dette er en sak som sitter langt inne. Det er ingen grunn til skremselspropaganda for å vinne stemmer ved valget.
Den eneste som kan miste nattesøvnen av Stensvågs innlegg, er hans egen ordførerkandidat Erik Sletten.
Stensvåg garanterer for flere framtidige valg Sletten vil gjøre som ordfører, på vegne av ham. Det blir nok ikke lett for Sletten som ordfører med slike forhåndsbindinger.
Så kjære velger; Knut Løken har sagt at han vil være en ordfører for alle i Trysil. Det tror jeg han på.

Øyvind Bæk
Listekandidat for Trysil Høyre