Sikre en god skole!

Posted on

For Høyre har det alltid vært viktig å satse på skolen. Vi mener at kunnskap og mestring er det beste grunnlaget for utvikling både for den enkelte av oss og for samfunnet. Trysil Høyre sier i programmet at vi i dag har en skolestruktur som ivaretar elevenes behov. Med både privat og offentlig skoletilbud gir vi alle en valgmulighet, samtidig som vi fortsatt må ha fokus på innholdet i skolen.

Trysil Høyre mener at vi må stille krav til resultatene i skolen, og Trysil kommune må framstå som en tydelig skoleeier. Vi må forsterke undervisningen tilpasset den enkelte elevs ferdigheter slik at elevene hele tiden føler mestring og utvikling, og fortsatt ha fokus på å forebygge mobbing i skolen.

I tillegg vil Trysil Høyre styrke kommunikasjonen mellom skole og hjem, mellom den offentlige skole og de private skolene vi har, og søke å gjøre overgangen mellom barnehage og skole så enkel som mulig for barna. Trysil Høyre mener også vi må vie Trysil videregående skole stor oppmerksomhet slik at linjetilbud og attraktivitet tilpasses lokale behov. Det må legges til rette for at både kommunen selv og private næringsdrivere aktivt benytter lærlingeordningen og ser på lærlingene som en ressurs.

Trysil kommune har en god skole i dag. Det er imidlertid ingen grunn til å slå seg til ro med det, vi må hele tiden arbeide for at tilbudet og de faglige resultatene skal bli bedre. Vårt mål er vi skal prestere over landsgjennomsnittet på alle trinn.

Et sterkt Høyre er en garanti for fokus på kunnskap og grunnleggende ferdigheter i skolen, tydelig skoleeierskap og krav til resultater. Vi trenger din stemme mandag 14. september! Godt valg!

Gro Skaaret

Sekretær Trysil Høyre