Om Trysil Høyre

Vi er Høyres lokalforening i Trysil. I inneværende valgperioden (2015-2019), sitter vi i posisjon sammen med FrP og Senterpartiet. For første gang på over 80 år, er det nå en borgerlig koalisjon som har flertall i Trysil. I hele etterkrigstiden, og mange av årene før, har det vært ordfører fra Arbeiderpartiet. I de fleste av disse med rent flertall.

Ordføreren er Erik Sletten (SP), mens Trysil Høyre har varaordfører (Knut Løken), leder og nestleder i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (Øyvind Bæk og Linn Rundfloen), leder i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift (Liz Bjørseth), 4 av flertallets 5 plasser i formannskapet (Knut Løken, Anders Nyhuus, Liz Bjørseth og Linn Rundfloen). I kommunestyret har vi 6 av 25 plasser (Øyvind Bæk og Lars Lillebo Tøraasen i tillegg til de som sitter i formannskapet).

Anders Nyhuus ble valgt til gruppeleder da han kom inn i kommunestyret første gang i 2011, og har vært det siden. Nå er han vår ordførerkandidat for kommende lokalvalg i 2019.

Vi gjorde et brakvalg i lokalvalget i 2011, hvor gruppen ble fordoblet fra 3 til 6 mandater i kommunestyret. I lokalvalget i 2015 gikk vi ytterligere frem og fikk vårt hittil største  stemmetall noensinne.

Trysil Høyre har alltid hatt en sterk og kompetent kommunestyregruppe, og dette ble særlig synlig med valgresultatet i 2011. Gruppen vår har god kjønns- og aldersfordeling, med kandidater fra hele kommunen.

Vi legger stor vekt på samarbeid og teamfølelse i gruppen. Og å ha det gøy! Politikk er gøy. Vi har alltid hatt en særegen kreativitet i valgkamp, og gjennom dette har vi gjort oss bemerket innad i Høyre. Trysil Høyre har bl.a. som følge av dette, svært gode relasjoner til sentrale mennesker, både i fylkeslaget Innlandet Høyre, og til Høyres Hovedorganisasjon.

Det er alltid saker hvor et lokallag ikke er enig med sin regjering, og særlig ikke når man sitter i en koalisjonsregjering. Det er én sak som har utmerket seg i så måte, og det er rovdyrforvaltning. Vår rolle er å være tydelige overfor våre politikere i Storting og regjering på hva som er viktig og riktig for Trysil. Nettopp det at Høyre sitter i regjering, gir oss en større mulighet til å nå frem og påvirke politikken.

Vi står fjellstøtt på Høyres ideologi:

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv.

Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Høyres politikk bygger på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier, og Høyre legger derfor til grunn at samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket. Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer maktspredning, gir rom for mangfold og som setter grenser for hva som skal være politikk. (fra Prinsipprogrammet, 2008)