Om Trysil Høyre

Vi er Høyres lokalforening i Trysil. I inneværende valgperioden (2019-2023), sitter vi i opposisjon. Gjennom valgteknisk samarbeide mellom FrP – SP og SV fikk SP ordfører og SV varaordfører. Etter å ha sittet i flertall sammen med SP og FrP i forrige periode valgte vi å ikke videreføre dette samarbeidet, men heller gå i opposisjon denne perioden. Bakgrunnen for dette var at vi ikke kunne innestå for den økonomiske politikken som SP la opp til for Trysil kommune. Trysil Høyre gikk til valg på å rette opp kommuneøkonomien, og det krever en ansvarlig økonomisk politikk. 

Trysil Høyre er derfor uten andre posisjoner enn tre representanter i kommunestyret (Linn Rundfloen, Thomas Pedersen og gruppeleder Anders Nyhuus), og én plass i formannskap (Anders Nyhuus). Vi har som det eneste partiet ingen representasjon i noen av hovedutvalgene. 

Anders Nyhuus ble valgt til gruppeleder da han kom inn i kommunestyret første gang i 2011, og har vært det siden. Han var vår ordførerkandidat for lokalvalget i 2019.

Vi gjorde et brakvalg i lokalvalget i 2011, hvor gruppen ble fordoblet fra 3 til 6 mandater i kommunestyret. I lokalvalget i 2015 gikk vi ytterligere frem og fikk vårt hittil største  stemmetall noensinne, mens i valget 2019 gikk vi dessverre tilbake til 3 mandater igjen.

Trysil Høyre har alltid hatt en sterk og kompetent kommunestyregruppe, og dette ble særlig synlig med valgresultatet i 2011. Gruppen vår har god kjønns- og aldersfordeling, med kandidater fra hele kommunen.

Vi legger stor vekt på samarbeid og teamfølelse i gruppen. Og å ha det gøy! Politikk er gøy. Vi har alltid hatt en særegen kreativitet i valgkamp, og gjennom dette har vi gjort oss bemerket innad i Høyre. Trysil Høyre har bl.a. som følge av dette, svært gode relasjoner til sentrale personer, både i fylkeslaget Innlandet Høyre, og til Høyres Hovedorganisasjon.

Vi står fjellstøtt på Høyres ideologi:

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv.

Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Høyres politikk bygger på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier, og Høyre legger derfor til grunn at samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket. Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer maktspredning, gir rom for mangfold og som setter grenser for hva som skal være politikk. (fra Prinsipprogrammet, 2008)