Næringsutvikling: Dette må kommunen huske!

Posted on

Arbeidsplasser er nøkkelen til bosetting, trivsel og gir mening i hverdagen. For å sikre eksisterende arbeidsplasser og få til nye må kommunen tilrettelegge for og ønske

velkommen alle initiativ. Kommunen må stille opp med de tjenester som er nødvendig så raskt som mulig. Alle i organisasjonen Trysil kommune, inkl. politikere, er der for innbyggernes beste og skal selvfølgelig yte de tjenester og den service vi alle har krav på. 

* Tidsaspektet er viktig ved en etablering – det må kommunen huske. 

* Offentlige avgifter kan være utslagsgivende for hvor etablering skjer  – det må kommunen huske.

* Vanskelig tilgang til kapital kan være nådestøtet for mange gode forretningsideer – det må kommunen huske.

* Egnede lokaler og areal er helt essensielt  – det må kommunen huske

* Et positivt og imøtekommende møte med kommunen kan være helt avgjørende – det må kommunen huske. 

Og, med kommunen menes både ansatte og politikere – vi er alle ansatt og valgt for å «serve» våre innbyggere på best mulig måte for å skape et best mulig samfunn. Det må VI huske.

Med vennlig hilsen
Liz Bjørseth
Listekandidat Trysil Høyre