Konkurranseutsetting – Det er farli` det!

Posted on

Det mener Fagforbundet i Trysil, som med innlegg på sosiale medier og reportasjer i avisene råder sine medlemmer til ikke å stemme Høyre.

De driver med skremselspropaganda overfor sine medlemmer ved si at de kommer til å miste jobben, hvis Høyre kommer til makten i Trysil. Det er leder og nestleder som går ut i mediene med dette utspillet, det skulle derfor vært morsomt og vite om alle medlemmene står bak dette utspillet!

Dette har ikke rot i virkeligheten, det er derfor nødvendig med en avklaring i forhold til hva konkurranseutsetting er og Trysil Høyres syn på saken.

Konkurranseutsetting vil si at en kommunal tjeneste utlyses i konkurranse slik at andre private og offentlige virksomheter, kan konkurrere om driften av tjenesten. Kommunen er fortsatt ansvarlig for at brukeren får det loven tilsier. Kommunen er også klageinstans og ansvarlig for informasjon til innbyggerne.

I Trysil Høyres program står det følgende om konkurranseutsetting:

«Vurdere konkurranseutsetting av tjenester der dette er naturlig».

Formålet med konkurranseutsetting er å effektivisere en offentlig tjeneste, dvs. oppnå mest og best mulig tjenesteproduksjon for minst mulig offentlige midler.

Det er flere områder hvor kommunen har konkurranseutsatt offentlig tjeneste: renovasjon, septiktømming, snøbrøyting. Ikke alle områder er nødvendigvis like egnet for konkurranseutsetting. På mange områder er kommunen selv mest effektiv i utøvelsen av tjenesten. I all vurdering av en eventuell konkurranseutsetting av en offentlig tjeneste, må man vurdere det opp mot hensikten, dvs. oppnå mest og best mulig tjenesteproduksjon for minst mulig offentlige midler.

Trysil Høyre kommer ikke til å iverksette konkurranseutsetting «over en lav sko» som mange har gitt inntrykk av. Det er mange forutsetninger som skal være tilstede for at vi i det hele tatt vil vurdere konkurranseutsetting. Bedret kvalitet på tjenesten og bedret effektivitet er to avgjørende kriterier.

På prinsipielt grunnlag å si nei til i det hele tatt å vurdere konkurranseutsetting, er på forhånd å trekke den slutningen at kommunens egne virksomheter alltid, uansett og i alle sammenhenger, er best og mest effektiv. Det tror ikke vi alltid er slik.

Trysil kommune er en stor og viktig arbeidsgiver i Trysil, og skal fortsatt være det. Ingen skal være redd for å miste jobben sin selv om Høyre kommer i posisjon etter valget.

Som ansatt i Trysil kommune er undertegnede ikke redd for å miste jobben hvis Høyre og Knut Løken kommer til makten i Trysil!

Thomas Pedersen
Listekandidat for Trysil Høyre