Kjemp for kreft- sjukepleieren!

Posted on

Alvdal og Tolga er usikker på behovet for en interkommunal kreftsjukepleier. Tynset har ikke råd til å drive stillingen alene.

Jeg skal ikke blande meg inn i lokalpolitikken i Nord Østerdal. Men få ting ville jeg kjempet en hardere kamp for, hvis jeg var nordøsterdøl.

Det å få en kreftdiagnose er hard kost. Hele livet snus på hodet, og marginene blir små. Verden kan på et øyeblikk snus til noe uvirkelig og vondt. Det å møte en kreftsjukepleier med kunnskap og innsikt i sjukdommen, er helt avgjørende for pasienten.

Hver tredje nordmann får kreft! Alle har noen i nær familie eller kjenner noen som har kreft.

Trysil Høyre har i sitt program sagt at vi vil opprettholde stillingen som kreftsjukepleier. Vi vil også bevare stillingen som demenssjukepleier, vi vil beholde frivillighetssentralen og frisklivskoordinatoren.

Dette er ikke bare punkter i et valgprogram, det er saker som vi brenner for og vil arbeide hardt for å få til.

Øyvind Bæk
listekandidat for Trysil Høyre

Foto: Kreftforeningen