Kan vi vente et troverdig forslag til Stortinget om nytt bestandsmål for ulv og ulvesone?

Posted on

Dette er i og for seg ingen ny sak: Østlendingen 5/11 i fjor brakte nyheten om at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener samboerskapet mellom toppbyråkraten Torbjørn Lange og miljøvern-toppen Heide Sørensen er uheldig for ulvesaken. Bakgrunnen for dette var at ansvarlig for departementets faglige grunnlag i ulvesaken, Torbjørn Lange, er samboer med Heidi Sørensen, som har ansvaret for World Wide Fund for Natures (WWF) arbeid på dette området (Se Østlendingens artikkel her). I den artikkelen avviste Lange at habilitet var noe problem, og at faggrunnlaget som skal være førende for regjeringens standpunkt i ulvesaken er politisk nøytralt.

Når nå Heidi Sørensen går aktivt ut og oppfordrer til å signere på sin egen kampanje hos WWF på sin egen Facebook-side, blir dette mer enn uheldig! Det betyr at skepsisen som ble reist i fjor, viste seg å holde vann.

Synspunkter om rovdyrforvaltning skulle liksom ikke utveksles over frokostbordet mellom Sørensen og Lange? Og Lange skulle holde seg helt nøytral i sitt arbeide med faggrunnlaget, mens samboeren står ytterst på barrikadene og så til de grader har tatt stilling til ulv? Det står ikke til troendes.

Hva dette samboerparet foretar seg i sitt hjem angår oss i liten grad. Problemet er at det ytterligere svekker vår tillit til at miljøstatsråden evner å ta inn over seg hvor viktig spørsmålet om en rettferdig og fornuftig ulveforvaltning er, hva det innebærer, og hvilke utfordringer vi faktisk har å slite med i ulvesonen i Trysil og i Hedmark i så måte! Det rokker ved troverdigheten til både faggrunnlaget, den kommende stortingsmeldingen og miljøstatsrådens vurderingsevne i saken.

/Anders Nyhuus

One thought on “Kan vi vente et troverdig forslag til Stortinget om nytt bestandsmål for ulv og ulvesone?”

Comments are closed.