Ja til klimasamarbeid i Sør-Østerdal

Posted on

Trysil Høyre har gått til valg på en aktiv klimapolitikk og grønn omstilling, og har viet et eget kapittel i programmet vårt til dette.

I kommunestyremøte i dag (25.10.2021) støttet vi derfor formannskapets (og kommunedirektørens) innstilling i saken om klimasamarbeid i Sør-Østerdal. (Du finner sakspapirene her).

Dette er hva Høyres gruppeleder Anders Nyhuus sa fra talerstolen til saken i kommunestyret i dag:

«Vi ser jevnlig – også her i Trysil – at enkelte gir uttrykk for skepsis til en klimapolitikk, til at klimaendringene er menneskeskapte, eller endog til at klimaendringene finnes. Det knyttes også forskjellige konspirasjonsteorier rundt denne skepsisen. 

Det er hevet over enhver tvil, og grunnlagt på solid vitenskap at klimaendringene finnes, og at de er menneskeskapte. 

Klimaendringene er reelle og farlige. De representerer en grunnleggende utfordring for vårt samfunnssystem og vår økonomi.

Høyres klimaløsninger skal være fremtidsrettede, markedsbaserte og teknologidrevne. For å lykkes med en grønn omstilling, må det brukes kunnskapsbaserte virkemidler som stimulerer til og forenkler muligheten for å kunne velge grønne løsninger for den enkelte. Vi skal ha ambisiøse, men realistiske mål, hvor det viktigste er at tiltakene bidrar til reelle utslippskutt.

Kommunene er sentrale i det grønne skiftet. Det er i kommunene beslutninger tas i nærhet til innbyggerne, og det er i kommunene man kan handle lokalt med globale ringvirkninger.

Blant de såkalte klimaskeptikerne er det ofte liten tro på hva vi kan gjøre som liten nasjon i verden. Ytringene er gjerne variasjoner over samme tema: hva kan lille Norge gjøre? Skal Norge redde hele verden? 

Hverken Trysil kommune eller Norge kan eller skal redde hele verden, men jeg har lyst til å minne om hva eksemplets makt er, og hva det innebærer. 

I 1942 – under 2. verdenskrig – uttalte lederen av den største krigsmakten blant de allierte, president Roosevelt følgende i en tale:

If there is anyone who still wonders why this war is being fought, let him look to Norway. If there is anyone who has any delusions that this war could have been averted, let him look to Norway; and if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway.

Hva vi gjør som kommune eller land er ikke uten betydning. Hva vi gjør er viktig, både som direkte bidrag til å redusere klimagassutslipp, ved utvikling av den teknologien som trengs for det grønne skiftet, og ikke minst det moralske ansvaret vi har som ett av verdens rikeste land, en rikdom i betydelig grad basert på olje og gass. Derfor skal Trysil kommune gjøre sitt for Norges grønne skifte, og Norge gjøre sitt for Europas og verdens grønne skifte.

Vi støttet kommunedirektørens innstilling i formannskap, og vi støtter også formannskapets innstilling her. Vedtaket vil ikke i seg selv medføre reduksjon av klimagassutslipp, men vil gi oss tilgang til ressurser og nødvendig kompetanse for å kunne planlegge og gjennomføre lokale klimatiltak som reduserer klimagassutslipp. 

Ansvaret for at tiltak blir vedtatt og gjennomført, ligger likevel på oss, og Høyre kommer til å følge nøye med fremover. Trysil Høyre gikk til valg på en tydelig klimapolitikk, og vi har flere konkrete forslag i vårt program. Disse vil vi følge opp slik at vi får utnyttet mulighetene i klimasamarbeidet i Sør-Østerdal.»