J’ Accuse…!

Posted on

Tine Sundtoft. Du har ennå ikke vært i Trysil. Tross invitasjoner fra ordfører og et samlet kommunestyre.

Tine Sundtoft, jeg utfordrer deg til å komme til Trysil.

Jeg utfordrer deg til i stedet for å glede deg over at antallet rovdyrskader på beitedyr går ned, heller se hvordan en hel beitenæring er i ferd med å utraderes i Trysil. Det er snart ikke flere beitedyr igjen å skade!

Jeg utfordrer deg til å komme hit og møte mødre som har mistet livskvalitet og er redde for å slippe barna sine utendørs.

Jeg utfordrer deg til å møte hundeeiere som har mistet sin beste venn og jaktkamerat til ulven.

Jeg utfordrer deg til å komme og se det meningsløse i et rovdyrsikkert gjerde når ulven kommer innenfor.

Jeg utfordrer deg til å se hvor liten troverdighet rovdyrmeldinga har når det er samboeren til en ulveaktivist og avdelingsleder i WWF som har ansvaret for faktagrunnlaget.

Jeg utfordrer deg til å se det meningsløse i en ulvesone. Ulv er utbredt i hele taigaen. Fra Atlanterhavet til Vladivostok. Hvorfor og til hvilken nytte er det med en enklave mellom Glomma og riksgrensen, hvor ulven skal ha et særlig vern?

Jeg utfordrer deg til å se uretten og urettferdigheten i at små lokalsamfunn innenfor sona skal bære kostnadene og byrden ved samfunnets vrangforestilte behov for å verne en symbolart.

Anders Nyhuus
Gruppeleder Trysil Høyre