Invitasjon til digitalt årsmøte i Trysil Høyre

Posted on

Til alle medlemmer i Trysil Høyre

Trysil 12.04.21

Invitasjon til årsmøte del 1 i Trysil Høyre

Trysil Høyre inviterer til digitalt årsmøte den 29.04.21 kl 18.00.

Link til møtet samt årsmøtedokumenter sendes ut til de som melder seg på nærmere møtet.

Saker som skal behandles:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll
  3. Styrets årsberetning 2020
  4. Kommunestyregruppas årsberetning 2020

Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte.

  • Innkomne saker

NB! For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i en måned og ha betalt kontingent.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes: lizbjorseth@hotmail.com innen 22.04.2021.

De som ønsker å delta på digitalt årsmøte del 1 melder seg på til Liz Bjørseth: lizbjorseth@hotmail.com eller 95746963 innen 27.04.2021

Velkommen!

Hilsen

Styret i Trysil Høyre