Integrering, inkludering og mangfold

Posted on

Vår integreringspolitikk bygger på arbeid, ansvar og felles norske verdier.

Trysil Høyre går til valg på:

  1. Trysil kommune skal ta imot vår andel av den norske innvandringen.
  2. Vi skal stille krav både til de som kommer, og til tryslingene som bor her fra før.
  3. Vi vil at flest mulig skal trives og bli boende i Trysil og at alle skal bli del av små og store fellesskap i Trysil.
  4. Vi skal bekjempe hatytringer og rasisme overfor minoriteter.
  5. Vi skal ha en god og omfattende integreringsplan for kommunen.
  6. Vi skal legge til rette for like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn.
  7. Innvandrere i Trysil må få mulighet til å forsørge seg selv og sine, og bidra aktivt i arbeids- og samfunnsliv.
  8. Personer som står utenfor av ulike årsaker, må sikres tilrettelegging og hjelp.
  9. Alle skal kunne delta på fellesarenaer som barnehage, skole, arbeidsplass og i frivillige organisasjoner.
  10. Alle som bor i Norge skal kunne snakke norsk.

Vi har laget et eget utdrag fra valgprogrammet om integrering, inkludering og mangfold. Les folderen her: