Gry Eriksen (Ap): snakk om egen politikk i stedet for Høyres!

Posted on

I leserinnlegg i Lokalavisa 10/9 bruker Gry Eriksen atter spalteplass på å snakke om Høyres politikk og ikke sin egen. Igjen er vårt forslag at hun holder seg til sin egen politikk. Det blir gjerne riktigst da.

I innlegget viser hun til Trysil kommunestyre sitt vedtak om konkurranseutsetting fra 2011: “Trysil kommune skal ha en generell mulighet for bruk av konkurranseutsetting og private tjenestetilbydere som virkemiddel til effektivisering av alle kommunale tjenester”. 

Så skriver hun at “i kommunestyret før ferien ba ordføreren partiene klargjøre hvorvidt de stod ved dette vedtaket”, og “Sp redegjorde at de ikke lenger sluttet seg til dette vedtaket. Høyre og de andre borgerlige partiene svarte ikke på ordførerens oppfordring.»

Dette er bent frem feil, og jeg ber henne vise hvor dette står protokollført.

Saken var at ordføreren minnet rådmannen om vedtaket og spurte ham hvordan vedtaket følges opp. Bakgrunnen er Forbedringsprosjekt 2016 i Trysil kommune. Det ville ellers vært uhørt om ordfører hadde spurt kommunestyret om de vedstår seg et tidligere vedtak, slik Eriksen fremstiller dette som. Derfor var det heller ingenting å svare på for Høyre i denne saken, selv om Eriksen feilaktig påstår noe annet. At Senterpartiet i tilknytning til ordførerens spørsmål til rådmannen, finner anledning til å rømme fra egne vedtak fra kommunestyrets talerstol får være deres sak.

Vedtaket ble fattet i 2011, og har vært og er gjeldende politikk i Trysil kommune siden da. Altså i snart 4 år. Dette vedtaket har ikke medført «konkurranseutsetting over en lav sko», og det vil det heller ikke dersom Høyre «får makta”.