«Du er hva du gjør»

Posted on

Under overskriften “Du er hva du gjør” i leserinnlegg i Østlendingen 11/9, går Arbeiderpartiets Gry Eriksen løs på noen av Trysil Høyres forslag til vedtak i enkelte næringspolitiske saker i perioden som har vært. Jeg gir Eriksen helt rett i overskriften: “Du er hva du gjør”. Ellers er hennes innlegg en feilaktig fremstilling av Høyres oppfatning i disse sakene. Jeg foreslår at Eriksen har mer fokus på eget partis politikk enn på vår. Det blir gjerne riktigere da.

Høyre stemte ikke mot SITE-prosjektet, slik Eriksen anfører. Men da saken var oppe i fondsstyret med en søknad om tilskudd til prosjektet, foreslo vi en utsettelse. Bakgrunnen var at søknadsbeløpet var svært stort i forhold til fondets størrelse, og at næringsplanen ikke var ferdigbehandlet eller vedtatt. Vi mente det ville vært ryddigst å få næringsplan ferdig først, slik at vi hadde det som grunnlag for å prioritere fondsmidler. I sist formannskapsmøte foreslo Høyre og KrF å kutte eiendomsskatt på produksjonsmidler i verker og bruk. Det gikk Arbeiderpartiet i mot, med bl.a. argumentet om at det ikke stod nevnt som tiltak i næringsplanen. Men å bevilge store deler av næringsfondet til ett enkeltprosjekt før vi i det hele tatt har en næringsplan, er altså greit? Arbeiderpartiet har i hele sin valgkamp vist til næringsplanen, men hadde altså ikke tid til å vente på planen før de brukte vesentlig deler av næringsfondet på ett enkelt prosjekt. Du er hva du gjør.

Vindkraftutbygningen på Raskiftet er ikke et næringsutviklingsprosjekt. Det er et prosjekt som Austri Vind bygger på kommersielt grunnlag. De skal tjene penger på investeringen, og grunnlaget er grønne sertifikater i energimarkedet. Energiproduksjonen er grønn bare hvis den erstatter karbonbasert energi. Vindkraft har ikke klimaeffekt i seg selv, om den ikke kan brukes hos energiforbrukere som ellers vil forbruke karbonbasert energi. Hvis ikke Austri Vind finner investeringen lønnsom, blir ikke vindkraftverket bygget. Vindkraftverket vil, om det blir realisert, innebære en erstatningsinntekt til Trysil Kommune, på bekostning av naturverdier over store områder, støy og visuell forurensning for hyttefolk og fastboende rundt Osensjøen. Virkningen på det lokale næringslivet blir minimal og kortvarig. Innfallsporten til “Trysil naturens fornøyelsespark” blir altså ett av landets største vindkraftverk. Derfor stemte Høyre i mot. Det siste vi vikk orientering om i formannskapet er at Austri planlegger egen anleggsveg inn i området, og at vegen langs Osensjøens vestside ikke blir rustet opp i det omfang som opprinnelig lovet. Arbeiderpartiet solgte alle naturverdier og bolyst i Osensjøområdet i bytte mot noen få milioner i inntekt til kommunekassa. Du er hva du gjør.

Landbruksfondet har etterhvert fått virkning. Det skal medgis. Men det krevde at retningslinjer og vedtekter for fondet ble vesentlig endret fra utgangspunktet. I høringsuttalelsen fra landbruksnæringen selv, kom ønskene om en annen innretning på fondet enn det som opprinnelig ble foreslått. Etter første år var søkningen minimal, og fondets levetid på to år måtte utvides for å få virkning. Trysil Høyre har etter bl.a. disse endringene støttet landbruksfondet. Det opprinnelige forslaget til landbruksfond var ikke annet en del av hestehandelen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet som oppgjør for det politiske samarbeidet. Du er hva du gjør.

Anders Nyhuus
Gruppeleder Trysil Høyre.