Behold støtten til Norsk Landbruksrådgiving!

Posted on

Trysil Høyre foreslo i sitt budsjettforslag å beholde støtten til Norsk Landbruksrådgiving i Trysil. Dette er en viktig rådgivingsfunksjon for landbruket i Trysil. Mye av tjenestene de leverer er direkte tilskuddsutløsende for landbruksnæringa i Trysil, og er slik sett en god og billig investering for Trysil kommune. Det dreier seg om et tilskudd på 50.000,- i året.

Nylig fikk vi dette brevet fra NLR, hvor de presenterer en del av aktivitetsnivået og tjenestene sine.

Dessverre fikk vi ikke flertall for vårt forslag om å beholde det årlige driftstilskuddet til NLR på 50.000,-.