Barna og ungdommen er vår viktigste ressurs

Barnehagegarantien sikrer alle barn plass i barnehage.

Trysilskolene pusset opp for 65 millioner kroner.

Oppvekstmodellen «Onga i Trysil» tar vare og følger opp alle.

Vi har tett fokus på nulltoleranse for mobbing.

Lager handlingsplan for læring av nettvett.