Aktuelt

Trysil Høyre er bekymret for om budsjett 2020 har lovlig inndekning.

I rådmannens innstilling til budsjett 2020 er det lagt inn en omdisponering av eldre bundne midler med 2 millioner. Dette er begrunnet slik: Tiltaket kan forebygge kutt, slik at vi samtidig rydder opp i endel …

0 comments

Trysil Høyres Øyvind Bæk leder Kontrollutvalget i Innlandet.

Kontrollutvalget Innlandet på plass Arbeidet med å få på plass alle systemer og prosedyrer i det nye Innlandet fylke er nå i full gang. Trysil Høyre er også med i den prosessen, idet den nye …

0 comments

Behold støtten til Norsk Landbruksrådgiving!

Trysil Høyre foreslo i sitt budsjettforslag å beholde støtten til Norsk Landbruksrådgiving i Trysil. Dette er en viktig rådgivingsfunksjon for landbruket i Trysil. Mye av tjenestene de leverer er direkte tilskuddsutløsende for landbruksnæringa i Trysil, …

0 comments

Åpent gruppemøte for Trysil Høyre: 16.1.2020 kl 17:00 i kommunestyresalen

Tirsdag 21/1-20 skal kommunestyret begynne jobben med planstrategien for kommende kommunestyreperiode. Vi begynner med «Utfordringsdokument 2020» og gruppearbeid om de overordnede spørsmål. Trysil Høyres kommunestyregruppe skal ha gruppemøte på torsdag 16.1.20 kl 17:00 i kommunestyresalen. …

1 comment

Ta barn og unges psykiske helse på alvor!

I budsjett og økonomiplan 2020-2023 foreslo Trysil Høyre å beholde 100% psykolog-årsverk rettet mot barn og unge. Dessverre fikk vi ikke støtte for dette, da flertallets budsjett (SV/SP/FRP) vedtok å kutte denne viktige ressursen.

0 comments