Aktuelt

Trysil Høyres Øyvind Bæk leder Kontrollutvalget i Innlandet.

Kontrollutvalget Innlandet på plass Arbeidet med å få på plass alle systemer og prosedyrer i det nye Innlandet fylke er nå i full gang. Trysil Høyre er også med i den prosessen, idet den nye …

0 comments

Behold støtten til Norsk Landbruksrådgiving!

Trysil Høyre foreslo i sitt budsjettforslag å beholde støtten til Norsk Landbruksrådgiving i Trysil. Dette er en viktig rådgivingsfunksjon for landbruket i Trysil. Mye av tjenestene de leverer er direkte tilskuddsutløsende for landbruksnæringa i Trysil, …

0 comments

Åpent gruppemøte for Trysil Høyre: 16.1.2020 kl 17:00 i kommunestyresalen

Tirsdag 21/1-20 skal kommunestyret begynne jobben med planstrategien for kommende kommunestyreperiode. Vi begynner med «Utfordringsdokument 2020» og gruppearbeid om de overordnede spørsmål. Trysil Høyres kommunestyregruppe skal ha gruppemøte på torsdag 16.1.20 kl 17:00 i kommunestyresalen. …

1 comment

Ta barn og unges psykiske helse på alvor!

I budsjett og økonomiplan 2020-2023 foreslo Trysil Høyre å beholde 100% psykolog-årsverk rettet mot barn og unge. Dessverre fikk vi ikke støtte for dette, da flertallets budsjett (SV/SP/FRP) vedtok å kutte denne viktige ressursen.

0 comments

Innlegg i kommunestyret om barnehagegarantien

Ordfører, Det er med stor skuffelse jeg leser vedtaket fra formannskapet i denne saken.  At Senterpartiet, Sosialistisk Venstre og Fremskrittspartiet nå har gått inn for at barnehagegarantien skal avvikles mener jeg, og Høyre er helt …

0 comments