Aktuelt

Innlegg i kommunestyret om barnehagegarantien

Ordfører, Det er med stor skuffelse jeg leser vedtaket fra formannskapet i denne saken.  At Senterpartiet, Sosialistisk Venstre og Fremskrittspartiet nå har gått inn for at barnehagegarantien skal avvikles mener jeg, og Høyre er helt …

0 comments

Integrering, inkludering og mangfold

Trysil Høyre har laget et eget utdrag fra valgprogrammet om integrering, inkludering og mangfold. Les folderen her: http://hoyre.trysil.no/wp-content/uploads/2019/08/Integrering_ONLINE.pdf

0 comments

Helhetlig integreringsplan for Trysil kommune

Rådmannen har fremlagt forslag til verdiplattform og videre prosess for integreringsplattform i Trysil, til behandling i kommunestyret 26.2.2019. Dette mener vi i Trysil Høyre er et litt forvirrende dokument, og en uklar prosess videre, slik …

0 comments

Rovviltforvaltning handler først og fremst om mennesker.

Rovviltforvaltning handler først og fremst om mennesker. Det handler om hvor folk skal bo, verdier, rettigheter, livsgrunnlag, trivsel og trygghet. Ikke minst om likebehandling.

0 comments

Trysil Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle.

Læreplassgarantien har vært en suksess for Trysil. Den kom i stand som et samarbeide mellom Høyre, FrP og Senterpartiet i Trysil. Nå skal ordningen evalueres, men alle er enige om at ordningen skal videreføres. Læreplassgarantien …

0 comments