Aktuelt

Trysil Høyre ønsker flere barnehageplasser i Innbygda!

Vi mangler barnehageplasser i Innbygda. La Læringsverkstedet bygge ut!

0 comments

Prøvenominasjonsmøte

I dag har Trysil Høyre hatt sitt prøvenominasjonsmøte for å velge Hedmarks kandidat til Stortingsvalget 2021. På førsteplass valgte et enstemmig møte Joakim Ekseth fra Elverum. Møtet vektla hans brede livserfaring fra flere områder, både …

Lokal handlingsplan mot rasisme og diskriminering

I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyre 17.12.19, fremmet Thomas Pedersen (H) dette forslaget på vegne av Trysil Høyre. Forslaget ble vedtatt med 15 mot 8 stemmer: Regjeringen har helt nylig lansert “Handlingsplan mot rasisme og …

Sammen skal vi ta Trysil ut av krisen og fremover.

Regjeringen presenterte fase 3 i koronatiltakene i pressekonferanse 29. mai, hvor bl.a. revidert nasjonalbudsjett (Proposisjon 127 S) ble fremlagt. Regjeringens strategi for koronatiltakene i denne tredje fasen, er å forlenge kompensasjonsordningen for nærlingslivet, men trappe …

Trysil-samfunnet forvitrer ikke, varaordfører!

Varaordførerens kronikk i Klassekampen 2. mai (les her), er vanskelig å forstå på annen måte enn at hun mener at turismen i Trysil bidrar til en forvitring av samfunnet, og at dette er hennes begrunnelsen …