Aktuelt

«Hjørnesteinsbedriften» er ikke lagt ned!

Ordfører og varaordfører (politisk ledelse), skriver brev til regjering, stortingspolitikere og andre, med innspill til tiltak i Trysil for å avhjelpe den økonomiske krisen som følge av korona-krisen. Brev som med unntak av det første …

0 comments

Brudd på reglene om møteoffentlighet?

Jeg var i dag tilhører til behandlingen av saken om snøskuterløyper i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. Jeg mener at saksbehandlingen er i strid med kravene til møteoffentlighet, og mener at vedtaket dermed kan …

0 comments

Trysil Høyre er positive til snøskutersøknadene

Trysil Høyre stiller seg positive til snøskutersøknadene. Men flertallets kommunebudsjett gir oss ikke rom for utredningskostnadene på 1 millioner kroner! Derfor vil vi inntil videre støtte rådmannens forslag om å gjennomføre omsøkte endringer og tillegg …

0 comments

Trysil Høyre er bekymret for om budsjett 2020 har lovlig inndekning.

I rådmannens innstilling til budsjett 2020 er det lagt inn en omdisponering av eldre bundne midler med 2 millioner. Dette er begrunnet slik: Tiltaket kan forebygge kutt, slik at vi samtidig rydder opp i endel …

0 comments

Trysil Høyres Øyvind Bæk leder Kontrollutvalget i Innlandet.

Kontrollutvalget Innlandet på plass Arbeidet med å få på plass alle systemer og prosedyrer i det nye Innlandet fylke er nå i full gang. Trysil Høyre er også med i den prosessen, idet den nye …

0 comments