Aktuelt

Trysil Høyre setter foreldrene og barnas behov først i barnehagepolitikken

Trysil Høyre setter foreldrene og barnas behov først i barnehagepolitikken. Det gjorde vi da vi gav tilsagn om kommunalt tilskudd til Trysils første, og hittil eneste friluftsbarnehage i Plassen. Det gjorde vi da vi valgte …

0 comments

Trysil Høyre ønsker flere barnehageplasser i Innbygda!

Vi mangler barnehageplasser i Innbygda. La Læringsverkstedet bygge ut!

Prøvenominasjonsmøte

I dag har Trysil Høyre hatt sitt prøvenominasjonsmøte for å velge Hedmarks kandidat til Stortingsvalget 2021. På førsteplass valgte et enstemmig møte Joakim Ekseth fra Elverum. Møtet vektla hans brede livserfaring fra flere områder, både …

Lokal handlingsplan mot rasisme og diskriminering

I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyre 17.12.19, fremmet Thomas Pedersen (H) dette forslaget på vegne av Trysil Høyre. Forslaget ble vedtatt med 15 mot 8 stemmer: Regjeringen har helt nylig lansert “Handlingsplan mot rasisme og …

Sammen skal vi ta Trysil ut av krisen og fremover.

Regjeringen presenterte fase 3 i koronatiltakene i pressekonferanse 29. mai, hvor bl.a. revidert nasjonalbudsjett (Proposisjon 127 S) ble fremlagt. Regjeringens strategi for koronatiltakene i denne tredje fasen, er å forlenge kompensasjonsordningen for nærlingslivet, men trappe …